Term Dates 2020

 

Term Dates 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humberston Cloverfields Academy Term Dates 2020-2021

 

TERM

YEAR

OPEN

CLOSE

1

 

Thu 3rd September

Fri 23rd October

 

2020

 

 

 

 

 

2

 

Mon 2nd November

Fri 18th December

Bank Holidays – Fri 25th Dec, Fri 1st Jan 2021

3

 

  Wed 6th January

Fri 12th February

 

2021

 

 

 

 

 

4

 

Mon 22nd February

Wed 31st March

Bank Holidays – Fri 2nd April, Mon 5th April

5

 

2021

 

Tues 20th April

Fri 28th May

6

Mon 7th June

Thu 22nd July

Bank holidays- Mon 3rd May, Mon 31st May

 

Inset / Teacher Training Days:

2020   Wed 2nd September

2021   Tues 5th January

           Thu 1st April

           Mon 19th April

           Fri 23rd July